Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Πρώτη Σύνδεση

Απλά βήματα για την αρχική σας εγγραφή και σύνδεση

3 Άρθρα

Τιμολόγηση

4 Άρθρα

Πωλήσεις/ Παραστατικά

8 Άρθρα

Δελτία αποστολής

2 Άρθρα

MyDATA

H τιμολόγηση και όλα τα στοιχεία σας που είναι στο myData

3 Άρθρα

Οφειλές

Όλες οι οφειλές σας με τα στοιχεία τους όπως είναι στην Εφορία.

2 Άρθρα

Οικονομική Διαχείριση

Όλα τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας σας

4 Άρθρα

Μισθοδοσία

Διαχείριση Μισθοδοσίας και Προσλήψεων

2 Άρθρα

Αναφορές

Ότι αφορα την διαχείριση γενικών και οικονομικών αναφορών.

2 Άρθρα

Γενικές ρυθμίσεις

Γενικές ρυθμίσεις κι επιλογές της εφαρμογής

6 Άρθρα

Ενημερώσεις

Κέντρο μηνυμάτων, ειδοποιήσεις

4 Άρθρα